Biotēka

Dr Hauschka

Šveices bioloģiskās bērnu pārtikas ražotāja Holle Baby Food paziņojums presei

Biotēka pārpublicē Holle Baby Food tulkotu paziņojumu presei, kā arī tā orģinālu, lai informētu par sitāciju un neskaidrībām par Holle putru testēšanu uz tropāna alkaloīdiem. Kā arī publicē skaidrojumu par tropane alkaloīdiem.

Ar šo vēstuli, Holle bērnu pārtika GmbH vēlas komentēt paziņojumu presei, ko sniegušas pārtikas nekaitīgumu uzraugošās institūcijas Honkongā 2014. gada 13. decembrī.

Tas ir mūsu visu interesēs, izskaidrot un noskaidrot situāciju par tropane alkaloīdiem, kas atrodami trīs Holle putru partijās.

2013. gada oktobrī EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde) veica pētījumu par tropane alkaloīdiem ar mērķi nonākt pie secinājuma, vai noteikt ierobežojumus pārtikā atrodamajam atropīnam un skopolamīnam. Šī pētījuma rezultātā EFSA ieteica kritisko rekomendējamo devu (ARfD). Tomēr 2014. gada sākumā Eiropas Savienība paziņoja, ka nenoteiks atļauto maksimālo tropane alkaloīdu devu, jo trūkst skaidru, apstiprinātu, vienota standarta analīžu metožu. Citiem vārdiem sakot, saskaņā ar pašreizējo informāciju, līdz šim maksimālais atļautais līmeni tropane alkaloīdiem, ko noteikusi Eiropas Savienība, neeksistē. Turklāt līdz pat pašreizējam brīdim PVO nav publicējusi jebkādus komentārus par šo tēmu.

2014. gada oktobrī Vācijas iestādes paņēma daudzus dažādu partiju paraugus Holle putrām testēšanai uz tropane alkaloīdiem. Līdz 2014. gada novembra beigām Vācijas iestādes sazinājās Holle Baby Food GmbH, jo viņi konstatēja paaugstinātu tropane alkaloīdu koncentrāciju dažās mūsu produktu partijās. Tā kā tropane alkaloīdu pārbaudes ir neatņemama daļa no mūsu kā ražotāja pārtikas drošības uzraudzības plāna, mēs salīdzinājām Vācijas iestāžu testa rezultātus ar mūsu veiktajiem, un nācās secināt, ka pastāv lielas atšķirības starp dažādiem testu rezultātiem. Līdz ar to sākās diskusijas starp dažādām valsts un akreditētajām privātajām laboratorijām par dažādiem katras laboratorijas atklāto tropane alkaloīdu daudzumiem un koncentrācijām. 5. decembrī 2014. neskaidrās metodikas dēļ un lai novērstu cīņu starp laboratorijām, Holle nolēma veikt brīvprātīgu divu Holle Organic Millet putru partiju atsaukšanu: partijas numurs L13219, derīguma termiņš: 30.04.2015. un partijas numurs L14103, derīguma termiņš: 2015/11/30. Mēs sazinājāmies ar visiem mūsu partneriem, kuri saņēmuši šīs divas partijas no mums. Tā kā šo divu partiju Holle Organic Millet putras nekad netika piegādātas uz Honkongu, mēs otrdien, 2014. gada 9. decembrī vienkārši informējām mūsu partneri Honkongā par situāciju Eiropā. Līdz šim datumam nebija nedz dots RASFF trauksmes paziņojums, nedz arī kāds cits paziņojums no citām iestādēm Eiropā.

Tikai 2014. gada 12. decembrī Eiropas Komisijas pārtikas ātrās brīdināšanas sistēma (RASFF) publicēja brīdinājuma paziņojumu par trīs Holle putru partijām, kas satur prosu, un kuru testēšanas rezultāti bija pozitīvi: Holle Organic Millet Porridge (250g) partijas numurs: L13219 , derīguma termiņš: 2015/04/30 Holle Organic Millet Porridge with Rice (250g) partijas numurs: L14103, derīguma termiņš: 2015/11/30 Holle Organic Millet Porridge Apple-Pear (250g) partijas numurs: L13239, derīguma termiņš: 2015/04/30

Laikā, kad tika publicēts RASFF paziņojums, diviem no šiem produktiem Holle jau bija veikusi vajadzīgos pasākumus - izņēmusi tos no mazumtirdzniecības un sniegusi paziņojumu sabiedrībai. Protams, Holle veica tādus pašus pasākumus arī trešajam produktam, Holle Organic Millet Apple-Pear, uzreiz pēc trauksmes izziņošanas.

Mēs vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka Vācijas varas iestādes, kas nāca klajā ar šo brīdinājuma paziņojumu, nevienā brīdī nepieprasīja Holle sniegt oficiālu paziņojumu gala patērētājiem, ne arī atsaukt Holle prosas saturošās putras no veikalu plauktiem. Tāpat oficiāls vispasaules atsaukums šiem produktiem netika pieprasīts.

Pēdējo 48 stundu laikā diemžēl esam uzzinājuši, ka dažas iestādes Eiropā veica līdzīgu brīdinājumu paziņojumu presei, kas bija balstīts uz pārpratumu virkni visā šajā lietā. Lai izvairītos no turpmākiem traucējumiem un nedrošības tirgos, mēs esam ciešā kontaktā ar Eiropas iestādēm un sazinoties ar katru no tām, lai informētu par viņu kļūdu un lūgtu to labot. Gan Īrijā, gan Luksemburgā iestādes jau atzinušas savu kļūdu un solīja to nevilcinoties labot. Tomēr, tā kā datu bāzes netiek atjaunotas nedēļas nogalē, mēs pieņemam, ka korekcijas paziņojumos būs redzamas ne ātrāk kā pirmdien, 15. decembrī.

Mēs ļoti nožēlojam par radušos situāciju un vēlētos atvainoties par neērtībām, ko tas varētu būt radījis. Ja jums nepieciešama papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar mūsu partneri Honkongā: HAGO Limited, tālruņa numuru 3188 2463 (pieejams darba laikā). 

Neskaidrību un to radīto juku, kā arī klientiem radušos uztraukumu dēļ Holle 15. decembra vakarā nolēma "drošs paliek nedrošs" apturēt visu 6 putru tirdzniecību, kamēr Vācijas pārtikas drošības iestādes skaidri pateiks ražotājiem, ko drīkst un ko nedrīkst lietot uzturā, kas un ar kādām metodēm to noteiks. Situācijai būtu jāatrisinās pēc svētku laikā. Latvijas Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šo informāciju apstiprināja - ka ražotājs putru izplatīšanu apturējis, līdz testēšanas kritēriju un alkaloīdu noteikšanas standartu noskaidrošanai.

14122014 Statement_to_our_customers_in_Hong_Kong_NN-1

14122014 Statement_to_our_customers_in_Hong_Kong_NN-2

2014-12-15 12-47-08HOLLE

You are here
RU
Facebook
Twitter
Bio.lv